Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie is een gespecialiseerd onderdeel van de kinesitherapie dat zich toespits op sport gerelateerde blessures. Sporters belasten hun lichaam vaak erg zwaar door het op een hoog prestatieniveau te willen brengen. Hierdoor worden de spieren, gewrichten en botten tot hun limiet gedreven, wat vaak resulteert in letsels. Sportkinesitherapie helpt bij het herstel van deze sportletsels en de preventie van nieuwe letsels.

De sportkinesitherapeut kan zowel acute, chronische, als overbelastingsletsels behandelen bij zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden, en op elk niveau van de sportbeoefening.

De basis van de sportkinesitherapie is het analyseren van de belastbaarheid van het lichaam. Iedere sporter kan zijn lichaam maar tot een bepaald niveau belasten en na een sportletsel daalt deze belastbaarheid. De therapeut begeleidt de patiënt in het herstel van deze belastbaarheid tot het niveau dat noodzakelijk is voor een veilige sporthervatting.

Omdat iedere sportbeoefening gebruik maakt van een hele bewegingsketen, zal de sportkinesitherapeut de zwakke schakel uit deze keten lokaliseren en hier specifieke oefeningen voor geven. Deze beginnen analytisch en worden uitgebreid tot een sportspecifiek functioneel trainingsschema.

De behandeling en het versterken van het menselijk lichaam kost tijd. Daarom maken wij gebruik van een softwarepakket (Physitrack) dat de patiënt in staat stelt op een veilige manier thuis, of op een andere plek, zelfstandig verder te oefenen. De patiënt krijgt via dit programma duidelijke instructies met begeleidende foto’s en video’s die hij op ieder moment kan raadplegen.