Fibromyalgie

Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie is een niet-gewrichtsgebonden aandoening. Ze komt voor in het hele lichaam, maar wordt in bepaalde delen ernstiger ervaren dan in andere. Om welke delen het precies gaat, is voor iedere fibromyalgiepatiënt anders. Kenmerkend echter voor fibromyalgie zijn spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over het lichaam. De spierpijn wordt doorgaans heviger na belastende activiteiten of blootstelling aan koude, en de aandoening gaat vaak gepaard met klachten zoals slaapstoornissen, vermoeidheid, spierstijfheid en hoofdpijn. De kinesitherapiepraktijk Fysionetic is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met fibromyalgie.

Behandelschema Fibromyalgie:

Voor de aanvang van de behandelingen dient u thuis een vragenlijst in te vullen die uw medische voorgeschiedenis bevraagt, evenals de klachten die u ervaart. Geen enkele fibromyalgiepatiënt is immers hetzelfde en velen hebben reeds een lange medische weg afgelegd. Aan de hand van deze vragenlijst trachten we uw specifieke situatie in kaart te brengen en kunnen we tijd winnen zonder aan kwaliteit te moeten inboeten.

1e behandeling:

De eerste behandeling bestaat uit een intakegesprek en het overlopen van de vragenlijst. Hierbij worden aanvullende vragen gesteld om het klinisch beeld te vervolledigen en een behandeling te kunnen opstellen afgestemd op uw persoonlijke noden. Er wordt verder uitgelegd wat wij voor u kunnen betekenen en u krijgt een activiteitendagboek mee zodat we een inzicht krijgen in uw dagelijks leven.

2e behandeling:

Voor de tweede behandeling voorzien we een informatiesessie over wat fibromyalgie precies is. We  merken dat veel patiënten deze aandoening niet helemaal begrijpen en dat ze vaak op weinig begrip vanuit hun omgeving kunnen rekenen. Zo horen we regelmatig dat patiënten niet serieus worden genomen, jammer genoeg zelfs door sommige medici, en te kampen krijgen met opmerkingen als ‘je moet je niet zo aanstellen’. Er bestaat echter wel degelijk een wetenschappelijke verklaring voor fibromyalgie. Het doel van deze sessie is dan ook om dit onbegrip te doorbreken door u op een heldere manier te informeren over wat er wat er precies met uw lichaam aan de hand is. Na deze informatiesessie krijgt u tevens een brochure mee waarin alles nog eens duidelijk staat uitgelegd, die u kan bewaren voor uzelf en/of uw omgeving.

3e behandeling:

Het pijn dempend systeem dat bij gezonde mensen in actie treedt na een lichamelijke activiteit, is bij veel fibromyalgiepatiënten verstoord. Hierdoor kunnen zij na het uitvoeren van een lichamelijke activiteit een sterke verhoging van pijn ervaren, zonder perse pijn te ervaren tijdens de activiteit zelf.

Niet alle fibromyalgiepatiënten hebben echter last van deze storing in het pijn dempend systeem, en aangezien verschillende behandelmethodes zijn aangewezen voor inspanningstolerante en niet-inspanningstolerante patiënten, gaan we tijdens de derde behandeling objectiveren hoe tolerant uw lichaam is voor lichamelijke activiteiten. We doen dit met behulp van een toestel dat uw pijndrempel meet en een inspanningsproef op een fiets.

Gedurende deze sessie wordt bovendien het activiteitendagboek overlopen en wordt er een overzicht gemaakt van de belangrijkste activiteiten die klachten veroorzaken en de activiteiten die u wenst te verbeteren.

Na deze eerste drie behandelsessies bent u een goed geïnformeerde patiënt, u weet wat fibromyalgie inhoudt en tot welke subcategorie u behoort, en hebben wij een goed zicht op uw dossier. Nu kunnen we een individueel behandelschema opstellen die rekening houdt met al uw noden en wensen

Verloop revalidatie

De behandeling van fibromyalgie bestaat uit twee fases: In de eerste fase trachten we de klachten te stabiliseren en terug controle te krijgen over het dagelijks leven, en in de tweede fase verhogen we de belastbaarheid van het lichaam.

Eerste fase

Tijdens de eerste fase worden verschillende behandelmethodes gebruikt en wordt u aangeleerd hoe u in bepaalde situaties het beste met uw lichaam kan omgaan. De volgende behandelmethodes komen frequent aan bod:

Relaxatietherapie:

Bij veel patiënten zijn de klachten van fibromyalgie stressgebonden. Tijdens de behandeling wordt er daarom aandacht aan relaxatie. Tijdens de eerste relaxatie behandelsessie wordt informatie gegeven over wat stress is en wordt een stress-reactiedagboek meegegeven om de dagelijkse stressoren te identificeren. U krijgt tevens een brochure mee waarin 3 technieken beschreven staan om tot rust te komen. Deze brochure dient goed doorgenomen te worden tegen de twee behandeling, zodat er meteen met de relaxatietechniek kan worden aangevat waar u zich het best bij voelt.

Ademhalingskinesitherapie:

Bij een derde van de patiënten met fibromyalgie wordt een verstoord ademhalingspatroon vastgesteld. In dat geval worden oefeningen aangeleerd die het ademhalingspatroon terug normaliseren.

Slaaphygiëne:

Veel fibromyalgiepatiënten kampen met slaapproblemen en vermoeidheid overdag. Regelmatig wordt dit gecompenseerd door slaap- en rustmomenten overdag. Aan de hand van eenvoudige aanpassingen en advies, proberen we ervoor te zorgen dat u opnieuw kan genieten van een goede nachtrust.

Myogene technieken:

Bij veel patiënten zijn de klachten van fibromyalgie stressgebonden. Tijdens de behandeling wordt er daarom aandacht aan relaxatie. Tijdens de eerste relaxatie behandelsessie wordt informatie gegeven over wat stress is en wordt een stress-reactiedagboek meegegeven om de dagelijkse stressoren te identificeren. U krijgt tevens een brochure mee waarin 3 technieken beschreven staan om tot rust te komen. Deze brochure dient goed doorgenomen te worden tegen de twee behandeling, zodat er meteen met de relaxatietechniek kan worden aangevat waar u zich het best bij voelt.

Mobiliserende technieken:

Stijve gewrichten brengen vaak stijve spieren met zich mee en omgekeerd. Daarom is het zinvol om naast de spieren ook de gewrichten soepel te houden. Manuele therapie is hiervoor de ideale behandelmethode. Voornamelijk het Mulligan Concept wordt door fibromyalgiepatiënten sterk geapprecieerd omdat deze therapievorm zacht en pijnloos is. Ook kunnen meer klassieke mobilisatietechnieken en manipulaties (kraken) worden toegepast, afhankelijk van wat u kan verdragen.

Pacing:

Veel mensen met fibromyalgie hebben het gevoel weinig controle te hebben over hun klachten. Ze worden geleefd door goede dagen die dan weer worden opgevolgd door slechte dagen, waarbij ze bijna niet meer in staat zijn aan het dagelijks leven deel te nemen.

Pacing is een zelfhulp strategie (geen therapie) die patiënten helpt om te leren zuiniger om te gaan met hun energie door het bij jouw lichaam passende activiteiten niveau en de optimale hoeveelheid rust te vinden.

Het is het zoeken naar de juiste balans. Daarbij kan het zijn dat je voorzichtig wat kunt gaan opbouwen, maar ook dat je flink moet snoeien in je activiteiten, zodat je meer rust kunt inbouwen.

Tweede fase

Tijdens de tweede fase wordt voornamelijk oefentherapie gebruikt om de weerbaarheid van uw lichaam te verhogen. Dit is echter niet oefenen zoals sporters dat doen. Uw manueel therapeut bespreekt met u welke specifieke activiteiten u zou willen verbeteren en via een gradueel toenemend programma wordt vervolgens uw lichaam gestimuleerd om resistenter te worden voor deze activiteiten.