Relaxatietherapie

Wat is relaxatietherapie?

Relaxatietherapie is een onderdeel van kinesitherapie dat wordt toegepast wanneer de patiënt klachten ervaart die afkomstig zijn van stress.

Ontspannen is zowel een lichamelijk als psychologisch proces. Bewust ontspannen is voor veel mensen echter heel moeilijk. Vooral piekeren en het ervaren van negatieve gedachten, angst en onzekerheid beletten ons te ontspannen. Er zijn echter een aantal ontspanningsmethoden ontwikkeld die kunnen helpen om deze emoties en gedachten onder controle te krijgen.

Wat wordt er bij relaxatietherapie gedaan?

Tijdens relaxatietherapie worden er een aantal technieken aangeleerd die u enerzijds helpen te ontspannen en anderzijds weerbaar maken tegen stress. We beginnen met het aanleren van de buikademhaling, en vullen deze vervolgens aan met relaxatietechnieken zoals progressieve relaxatie, die het lichaam fysiek tot rust probeert te brengen, en autogene training, die eerder een psychologische impact heeft op het lichaam.

De technieken waar we gebruik van maken zijn vooral gericht op het in evenwicht brengen van het vegetatief zenuwstelsel. Dit is het zenuwstelsel dat instaat voor fysieke stress en bij overactiviteit fysieke klachten kan teweegbrengen.

Relaxatietherapie is een belangrijk onderdeel van stressmanagement, maar gaat veel verder dan relaxeren alleen. Er wordt gezocht naar de belangrijkste stressoren in het dagelijks leven en er wordt actief een plan uitgewerkt om deze weg te werken.

Waarom relaxatietherapie?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het regelmatig gebruik maken van relaxatietechnieken een gunstig effect heeft op de bloeddruk, de hartfrequentie, het zuurstofverbruik, depressie en angst. Verder is gebleken dat mensen die een maand of langer regelmatig ontspanningstechnieken gebruiken, beter kunnen omgaan met tegenslagen in het leven. Ook hyperventilatie, vaak uitgelokt door bepaalde vormen van stress, kan onder controle gekregen worden door middel van relaxatietherapie.