Revalidatie

Revalidatie is een medische term die het herstelproces omvat na een ongeval of medische ingreep. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. De revalidatie begint daarom met een uitgebreid onderzoek naar de stoornissen en beperkingen voor het functioneren van de patiënt. Hiernaast wordt er gekeken naar de motivatie en de specifieke situatie van de patiënt, om haalbare doelen proberen op te stellen. Aan de hand van die doelen wordt besloten of revalidatie toegevoegde waarde kan hebben voor de patiënt.

De stoornissen na een medische ingreep of ongeval omvatten vaak bewegingsbeperkingen, kracht- en conditieverlies, pijnklachten, zwelling, enz… Kinesitherapie vormt hier een essentieel onderdeel binnen het revalidatieproces. Een kinesitherapeut kan ook als een coach worden beschouwd die u begeleid binnen de verschillende fases van herstel. Zo kan een kinesitherapeut u begeleiden tot het herwinnen van specifieke verloren vaardigheid zoals uit bed komen, wandelen, fietsen enz…

De behandeling en het versterken van het menselijk lichaam kost tijd. Daarom maken wij gebruik van een softwarepakket (Physitrack) dat de patiënt in staat stelt op een veilige manier thuis, of op een andere plek, zelfstandig verder te oefenen. De patiënt krijgt via dit programma duidelijke instructies met begeleidende foto’s en video’s die hij op ieder moment kan raadplegen.